Beskrivelser af oplæggene 2021


Her kan du læse lidt om de forskellige oplæg til Hjertekonferencen den 8.-9. oktober 2021

Svend Kjærgaard: Mindfulness som kristendommens fortabte søn 
Teolog og instruktør i Mindfulness MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion)
Fredag d. 8/10 2021 kl. 9.35-11.00
Mindfulness MBSR er en invasiv art fra Vesten. Under udviklingen af denne kliniske metode i 1970erne inddrog grundlæggerne den bedste ekspertise fra øst (theravadabuddhisme og yoga) og vest (videnskabelighed), hvor den var at finde. Herved opstår førstepersonsvidenskaben (som er subjektiv) som supplement til den almindelige, objektive videnskab. Erfaringsbaseret arbejde er et nøgleord i mindfulness. Den nærmeste parallel i vestlig idehistorie er fænomenologien. Mindfulness arbejder med de umiddelbare indtryk gennem sanserne uden fortolkning. Dette åbner uvægerligt til et spirituelt perspektiv. 

Hvem er så den fortabte søn? Er det traditionalisterne i kirken, som fornærmet ikke vil deltage i festen? Eller er det de søgende, som bare ønsker at få lov at være her? 
Mindfulness lader fingeren pege på en selv. Derfor er den fortabte søn ikke en person eller en gruppe, som du skal pege ud, men det er en attitude, som du kan finde i dig selv. Og omfavne begge to, som faderen i lignelsen. ”Og de begyndte at være glade”.

Ole Lauridsen og Lene Vase: Sproget – i krop og sind
Sprogforsker, og Professor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet
Fredag d. 8/10 2021 kl. 12.00-14.15
Første del: Sproget, nærmere bestemt ordene, kan sige meget om vores opfattelse af os selv og vores omverden, både nu og op gennem tiderne. Det gælder snart sagt alle områder i vores dagligdag, og i dette oplæg vil vi se nærmere på betegnelser for sundhed og sygdom samt navne på store og små sygdomme. Vi får ad den vej et spændende indblik i skiftende tiders forestillinger om forholdet mellem krop og sind og ikke mindst årsager til sygdom. Store og små sygdomme, pandemier, epidemier, børnesygdomme og mere dagligdags lidelser gennemgås i udvalg, og der bliver også givet eksempler på fortidens oftest uvirksomme og drabelige behandlingsformer. At se på ordene og deres betydning er en vandring gennem kulturhistorien, og i denne sammenhæng en vandring gennem medicinhistorien.

Anden del: Placebo beskæftiger sig netop med forholdet mellem krop og sind og hvordan dette forhold har ændret sig gennem tiden. Via en gennemgang af den nyeste placebo-forskning vil det blive klart, hvordan sproget ikke blot kan være med til at forme vores oplevelse af sygdom og sundhed, men direkte kan forbedre eller forværre tarmrelaterede lidelser. Tag med når vi bevæger os fra samfund, over hjernen og direkte ind i tarmen.

Arnoud van Buuren: Connecting to the heart: PBSP therapy
Arnoud van Buuren, MD, psychotherapist, certified supervisor and trainer in PBSP
Fredag d. 8/10 2021 kl. 14.20-17.20 og lørdag 12.30-16.30
(Bemærk: Arnoud van Buuren er fra Holland, så workshoppen afvikles på engelsk.)
Created by dancers Albert Pesso and Diane Boyden-Pesso, Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) is a therapeutic system available for emotional re-education or reprogramming. PBSP heals past emotional deficits using unique processes called ‘Structures’ and ‘Microtracking’ that help clients to identify emotional deficits and create new memories on a bodily level. These new memories provide symbolic fulfillment of the basic developmental needs of place, nurture, support, protection and limits. Many aspects of PBSP theories and techniques have close parallels in recent neuroscience findings about mirror neurons, empathy, morality, the polyvagal theory and the impact of language on the theory of mind. PBSP helps us to connect to the heart and to become who we really are.

In this workshop participants can experience the work by doing exercises and structure and hear about the theoretical framework of PBSP.

Steen Hildebrandt: Bæredygtighed som den overordnede ledestjerne for fremtidens ledelse
PhD, professor emeritus, forfatter og adjungeret professor
Fredag d. 8/10 2021 kl. 14.30-16.00
Bæredygtighed handler om, hvordan mennesker, der lige nu lever på Jorden, udnytter miljøet og jordens ressourcer til at imødekomme deres behov, men uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at få deres behov imødekommet. Det er en balancegang. Det afgørende for, om denne balancegang lykkes, er, hvorledes vi mennesker lever vores liv på Jorden, og det igen afhænger af menneskers indre liv. Om bæredygtighed lykkes, afhænger af menneskers indre, dvs. af menneskers værdier, mentale billeder, oplevede behov, ønsker og håb, verdens-, natur- og menneskesyn etc.

Menneskeheden har i langt den overvejende del af dens historie levet i en jæger- og samlerkultur. I en meget lille del af dens historie har menneskeheden levet i, hvad vi kunne kalde komplekse samfund, og i kun i én promille af tiden har menneskeheden levet i industrialiserede samfund – som de nuværende – karakteriseret ved brugen af fossile brændsler. Det kan på den baggrund ikke undre, at menneskehedens evne til at praktisere en ansvarlig bæredygtig adfærd i disse ekstremt komplicerede og helt nye samfundsstrukturer er meget ringe. Den store udfordring for menneskeheden lige nu er at ændre det lederskab, der praktiseres, således at det bliver et globalt ansvarligt bæredygtigt forvalterskab og ikke den kortsigtede, materielle og lokale lederskabstænkning, der praktiseres lige nu overalt i verden.

Anne Marie Pahuus: Af hjertens grund – forelskelse og forvandling
Prodekan og filosof
Fredag d. 8/10 2021 kl. 16.00-17.15
”Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke kender” skrev filosoffen Blaise Pascal i midten af 1600-tallet. Det er et af mange forsøg på at beskrive fornuft og følelse som lige vigtige for forvandlingen af et menneske. Et andet er Platons grundtanke, nemlig at al erkendelse er båret af eros som en grundlæggende livsdrift, og at vi alene bliver som det, vi elsker. Det stiller store krav til mennesker, at det eneste, som kan gøre os gode, er kærlighed. I foredraget henter vi svar på det store spørgsmål om at finde den rette, dels i fiktionens verden (bl.a. i Romeo og Julie), dels i teologiens og tænkningens bud på en kærlighedens filosofi. Vi går en lang kulturhistorie igennem og dykker ned i nutiden for at finde eksempler på, at hjertet er det, vi får både identitet og forstand af.

HAPS (Hele Aarhus’ Poetry Slam): Poetry Slam om emnet ”Hjertet”
Tre slammere fra HAPS
Fredag d. 8/10 2021 kl. 18.30-20.00
Poetry Slam er en konkurrence på ord.
Tre erfarne slammere vil dyste med deres selvskrevne tekster; om hjertet, fra hjertet. Teksterne kan være sjove eller vrede, de kan være dybe eller fjollede, men de er med garanti underholdende.
Slammerne vil med deres optræden forsøge at vinde publikummets hjerter, fordi det alene er publikummet der bestemmer, hvem der er aftenens bedste slammer!

Jens Munk: Introduktion til den ortodokse hjertebøn med guidet meditation
Universitetspræst på Aarhus Universitet
Lørdag d. 9/10 2021 kl. 12.30-13.30
Der findes i kristendommens historie en lang tradition for meditativ bøn, som rækker tilbage til ørkenfædrene og som i dag især holdes levende i munkesamfundene på den græske ø Athos. Bønnen er en kort bøn (Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig), som via vejrtrækningen placeres fysisk i hjertet. Målet med bønnen er at placere Kristi nærvær og barmhjertighed i det fysiske hjerte, så Kristus tager bolig i hjertet i løbet af den guidede bøn. 
Der er tre faser i oplægget: Kort oplæg om hjertebønnen, guidet hjertebøn, fælles dialog/refleksion. 

Lise Trap: Hjertebånd – at leve med sine døde
Teolog, tidligere sognepræst, forfatter
Lørdag d. 9/10 2021 kl. 13.45-15.00
“Og de troede, at hjertebånd kan briste”, hedder det i en dansk sang. Mange sørgende ved, at hjertebånd ikke nødvendigvis brister, og at de også efter at have mistet har et betydningsfuldt bånd til den døde. Men hvordan finder vi udtryk for den kærlighed, som ikke forsvinder, bare fordi den elskede dør? Er det sundt at prøve? Og hvad tænker andre? 

Tobias Wang: Hjertets fysiologi og evolution
Professor i zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet
Lørdag d. 9/10 2021 kl. 15.15-16.45
Hjertet har altid haft en særlig plads i fysiologien – læren om hvordan kroppen fungerer – hvilket sikkert skyldes, at vi altid mærker hjertets puls, når det pumper blodet rundt i kroppen. Pulsen styres desuden af hjernen, og der florerer derfor mange mere eller mindre forvirrede ideer om, hvordan psykisk og fysisk lidelse afspejles i pulsen. Jeg vil fortælle om hjertets evolutionære udvikling og diskutere nogle af disse ideer.

Henning Mølgaard: Broken Heart Syndrome – kan hjertet briste, når kærligheden tager slut?
Professor, overlæge, dr.med.
Lørdag d. 9/10 2021 kl. 17.00-17.45
Broken Heart Syndrome er en sygdom, der har fået relativt stor mediebevågenhed i de senere år, fordi den viser, at det faktisk er muligt dø af et knust hjerte. Overlæge Henning Mølgaard kommer og gør os klogere på noget af det, der kan ske i kroppen, når vi lider af hjertesorg.

Erik Lindsø og Mads Granum: Hjertesproget er vers og sang
Journalist, foredragsholder og forfatter, og musiker og komponist
Lørdag d. 9/10 2021 kl. 19-20.30
I en fortællende og morsom sangforestilling præsenterer Lindsø & Granum sange fra Grundtvig og Ingemann til Kim Larsen og Anne Linnet. Undervejs er der fællessange.
Mads Granum er organist og komponist og leder af Mads Granums Kvintet. Desuden har han optrådt sammen med Linje 3 og dannet makkerpar med Thomas Eje. Ikke mindst er han blandt de bedste, når han sætter sig ved klaveret og akkompagnerer til fællessang. 

Erik Lindsø er højskolemand, forfatter og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere, kendt for sin fortællevene og for med muntre historier at sætte tilværelsen under lup. Han har udgivet sine livsbetragtninger i bøgerne “Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og “Livet er i det mindste en historie værd”.

MERE END DU TROR