Konflikthåndtering

Indsigt i samarbejde og gruppedynamik

Vidste du at studenterpræsterne kan bruges som konfliktløsere?
Der er ikke meget, der som konflikter kan nedsætte livskvaliteten og tappe for energi og livslyst. Er du i en konflikt i din læsegruppe, i forbindelse med arbejde i en studieorganisation eller lignende, så har du mulighed for at henvende dig til en af de to studenterpræster, som kan fungere som mægler og konfliktløser. Den måde, konflikter håndteres på, er afgørende for, om det ender ud med udvikling fremfor indvikling. En rigtigt behandlet konflikt kan give dig en indsigt i samarbejde, gruppedynamik og konflikthåndtering.

Kontakt

Loa Mortensen
E-mail: Pastor@au.dk

Jens Munk
E-mail: Studenterpraest@au.dk

Kirstine Hansen
VIA og Navitas
E-mail: kir@via.dk

MERE END DU TROR