Loa Mortensen

Studenterpræst

Studenterpræst, Cand.theol.

Gadepræst, kristendom og fællesskab

Mit fokus er at møde studerende som samtalepartner, møde dem i øjenhøjde og tilbyde et rum, hvor de kan komme med lige præcis det de har på hjerte, i fuld fortrolighed. Et rum, hvor der er plads til at være, med lige præcis det der fylder, og hvor jeg lytter til det de studerende har på hjerte.

Sjælesorg

Jeg ønsker at formidle og gøre kristendommen meningsfuld, ind i en postmoderne verden, der hvor de studerende er. For mig er det vigtigt, at det er de studerende selv, der er med til at skabe ”kirken”/rummet for fortrolige samtaler, gudstjeneste, fællesskab og events.

Jeg har tidligere i 6 år været gade- og ungdomspræst i Aalborg. Mit fokus har været at være der, hvor de unge er – den personlige samtale om ungdomslivet på godt og ondt, at være synlig og let tilgængelig, både konkret og virtuelt, og sammen med dem, der gerne vil, at lave events og gudstjenester.

Jeg har taget en uddannelse i sjælesorg for institutionspræster, og jeg har taget en efteruddannelse indenfor samtale og sjælesorg.

Jeg blev færdig som teolog i december 2005 fra Aarhus Universitet.

Kontakt

Tlf.: 21685595
E-mail:
Pastor@au.dk

Kontor: Trøjborgvej 82, 8200 Aarhus N,
Bygning 1918, lokale 141
(Indgang mod Trøjborgvej)

MERE END DU TROR