Søren Kierkegaard

Dialoggruppe omkring Søren Kierkegaards filosofiske værker.

Søren Kierkegaard

Dialoggruppen føres primært som en sokratisk inspireret dialog. Det er studenterpræst Jens Munk, der leder den og kommer med et kort oplæg, der er igangsættende for dialogen.

Dette er en lukket studiekreds på 5 deltagere, hvor vi læser og har dialog om Søren Kierkegaards værker.

På nuværende tidspunkt er gruppen fuldt optaget, men du kan kontakte jens og søge om optagelse, idet der af og til er ledige pladser, og gruppen kører med løbende optag.

Tilmelding

Arrangør: Jens Munk
Tlf: 60202640
Mail: Studenterpraest@au.dk