Kirstine Hansen

Studenterpræst for VIA og Navitas

Cand. theol. og PBSP-terapeut

Samtalen – Et rum hvor det svære får plads

Det, jeg finder vigtigst, er følgende:

Siden 2012 har jeg arbejdet med sjælesorg og ‘den svære samtale’, og min interesse ligger i krydsfeltet mellem sjælesorg og den psykoterapeutiske retning: PBSP-terapi.

Mit ønske for mit arbejde som Studenterpræst er
  • At give et rum, hvor samtalen kan være fri, åben og tillidsfuld
  • At give et rum, hvor der ikke skal præsteres
  • At give et rum, hvor også det sværeste at tale om får plads

De teologer, jeg er mest optaget af, er: N.F.S. Grundtvig, K.E. Løgstrup og Svend Bjerg. De filosoffer, jeg har fundet inspiration hos, er: Martin Buber, Emmanuel Levinas og Hannah Arendt.

Hvad er PBSP-terapi

PBSP (PessoBoydenSystemPsychomotor) er en kropsbaseret terapiform, der bruges til at behandle traumer med. Det kropsbaserede betyder i denne sammenhæng, at vi tager signaler og kropssprog lige så alvorligt som det talte ord, og at terapiformen har en indbygget tillid til at det hele menneske (krop, psyke og sjæl) er lige vigtige elementer i arbejdet med at forløse traumer. PBSP-terapi er nænsom og håbefuld, idet at det aldrig er for sent at skabe nye livsmuligheder, og finde nye måder at være til i verden på. PBSP- terapi bruges både individuelt og i grupper.

Kontakt

Tlf.: 87 55 30 21
Email: Kir@VIA.dk

Lokale: C1, 11, VIA, Campus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C

MERE END DU TROR