Jens Munk

Cand.theol. psykoterapeut i gestaltterapi og kognitiv terapi

Samtalen, undervisning og modkultur

Det, jeg finder vigtigst, er følgende:
1. At være et åbent samtaletilbud for studerende. Det kan være at du er i en konflikt, oplever ensomhed eller har oplevet tab. Det kan også være at du ønsker en samtale om de store livsspørgsmål som: Hvordan vil jeg gerne være som menneske? Hvordan kommer jeg til at leve et væsentligt, vitalt og meningsfuldt liv?

2. At afvikle studiekredse og træningsgrupper. Hvis du gerne vil være med i en studiekreds hvor det ikke er traditionel, monologisk undervisning, men dialog og fælles undersøgelse, med inddragelse af personlige erfaringer, så har du muligheden her. Jeg afvikler f.eks. dialoggruppe om Søren Kierkegaard, studiekreds om dagligdagens ondskab og samtalegruppe om perfektionstrang.

3. At være en modkultur. Jeg ønsker at være en modkultur til effektivitets- og målrettethedskulturen. At finde ind til det væsentlige gennem en åben og fordomsfri dialog, hvor du bliver hørt og mødt, dér, hvor du er. Her er et frirum, hvor det er dialogen, og det frie, åbne og undersøgende møde, der er drivkraften.

Arrangementer

Hjertebønsmeditation – Hver mandag kl. 18.00-18.30 i Stillerummet.
ACT Uddannelsen – Praksisorienteret uddannelse i ACT-samtaleteknik.
Søren Kirkegaard Dialoggruppe – Diskussioner om Søren Kirkegaards filosofiske værker.

Kristne arrangementer

Medvandrer gennem studietiden – Indøvelse i Kristen spiritualitet.
Tidligere arrangement: Pilgrimstur til Taizé i Sydfrankrig -Refleksion og bøn, med mennesker fra hele verden.
Tidligere arrangement: Pilgrimstur til munkesamfundet på Athos

Kontakt

Tlf: 60202640
Mail: Studenterpraest@au.dk

Kontor: Studenternes Hus,
Ndr. Ringgade 3, lok. 122,
8000 Aarhus C.

MERE END DU TROR