Eva Guttorm

Akademisk medarbejder
Cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe og har herefter taget en kandidatgrad i Pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet. Jeg brænder for at formidle etiske og eksistentielle spørgsmål, og er optaget af at undersøge de kerneværdier der ligger som grundlag for vores væren og kommunikation med hinanden.

Kontakt
Tlf.: 30 56 27 37
E-mail: evaguttorm@gmail.com