Oplægsholderne til Hjertekonferencen 2022 – sansning med hjertet


TidProgram
9-9.30Ankomst/kaffe
9.30-11Dr. phil. & dr. theol. Dorthe Jørgensen    
Transcendenserfaring     
11.15-12.45Sognepræst og ikonmaler Pernille Svendsen     
Se med hjertet – et blik ind i ikonernes verden
12.45-13.30Frokost
13.30-15Musiker og forfatter Julie Ben Semmane     
Musik fra det inderste   
15.15-16.30Neurolog Peter Michael Nielsen     
Lydstimulation som behandling    
16.30-16.45kaffe
16.45-18Adjunkt Katinka Gøtzsche
Mindful eating
18-19Aftensmad
19-20.30HAPS: Hele Aahus’ Poetry Slam     
Poetry slam om sanserne     

Beskrivelse af oplæggene:

Professor Dorthe Jørgensen
Transcendenserfaring
Det er nærliggende at betragte sansningen som jordbundet og tænkningen som højtflyvende. At prise sansningen som en vej til viden, vi kan stole på, fordi den er konkret, og klandre tænkningen for at medføre gold abstraktion. Denne forståelse af, hvad det vil sige at sanse og tænke, er dog for simpel. I praksis står vi over for noget langt mere komplekst. Sansningen fører ud over sig selv, åbner sig selvoverskridende for noget uhåndgribeligt, og tænkningen kan være udvidet, selv inkludere og favne det håndgribelige. Overskridende sansning og udvidet tænkning er to sider af samme sag, som kaldes transcendenserfaring. Foredraget vil give en filosofisk ramme for forståelse af de transcendenserfaringer, der kan tildrage sig for os alle, hvor vi end er, og hvordan vi end orienterer os.

Som filosof, teolog og forfatter er Dorthe Jørgensen den helt rigtige til at starte konferencen. Du kan læse mere på hendes hjemmeside.

Sognepræst og ikonmaler Pernille Svendsen
Se med hjertet – et blik ind i ikonernes verden
Interessen for ikoner er vokset de seneste år. Ikonerne dukker op i mange forskellige sammenhænge, i og uden for kirken. For at forstå deres betydning og mening skal vi tilbage til kristendommens vugge og den ortodokse kirkes gudstjeneste.
Ikonen viser det vi tror på! Den giver plads til stilhed, fordybelse, langsomhed og gentagelse, vigtige elementer som gradvist er forsvundet ud af vores bevidsthed og efterlader mange søgende mennesker i et tomrum, der ikke lader sig fylde af ord.
Kan vi stadig finde inspiration, liv til troen og gudstjenesten gennem ikonernes verden af stilhed og lys og på ny lære at se med hjertet bag om alt det overflødige som fylder og tager vores opmærksomhed i hverdagen?
Pernille medbringer en udstilling af ikoner, så der både er noget til ører og fornuft – øjne og hjerte.

Her kan du læse en kort artikel om Pernilles arbejde.    

Musiker og forfatter Julie Ben Semmane
Musik fra det inderste
”Musik fra det inderste” – et foredrag om oplevelsen og sansningen af lyd og musik med hele kroppen. Julie Ben Semmane vil fortælle om sin oplevelse og erfaringer med meditative koncerter. Hvordan påvirker musikken publikum? Hvordan skaber hun rummet? Hvilke lyde, klange og stemninger går hun efter og hvorfor disse valg? Det hele vil slutte af med en meditativ koncert fra.

Du kan læse mere på Julie Ben Semmanes hjemmeside.

Neurolog Peter Michael Nielsen
Lydstimulation som behandling
Lyde kan påvirke andet og mere end bare humøret. Neurolog Peter Michael Nielsen kommer og fortæller om sit arbejde, hvor han bl.a. forsker i behandling, der baserer sig på lyd. Det viser sig, at hvis man sender bastoner igennem kroppen de rigtige steder, kan det have en stor effekt på depression. Peter Michael Nielsen arbejder også med at undersøge, om samme behandling kan afhjælpe corona-senfølger. Så vi skal høre om, hvordan lyd er og kan ændre mere, end vi lige tror.

Du kan læse mere her i en artikel om hans forskning.

Adjunkt Katinka Gøtzsche
Mindfulness og mindful eating
Vi ved alle sammen, hvordan et lækkert måltid kan gøre meget mere for vore velvære end bare at stille sulten. Katinka Gøtzsche fra Dansk Center for Mindfulness kommer og undersøger smagssansen med os. Med fokus på det vi putter i munden, vil vi gennem praktiske øvelser undersøge, hvordan vi kan bringe mere glæde ind i livet ved at åbne sanserne og være tilstede med de små ting der fylder i løbet af en dag – f.eks det at spise.

Læs mere på Dansk Center for Mindfulness’ hjemmeside.

HAPS: Hele Aahus’ Poetry Slam
Poetry Slam om sanserne
Ved Mathias Laursen, Pippaluk Kevser og Pernille Randrup Pedersen
Poetry Slam er en konkurrence på ord.
Tre erfarne slammere vil dyste med deres selvskrevne tekster; om sanserne, fra hjertet. Teksterne kan være sjove eller vrede, de kan være dybe eller fjollede, men de er med garanti underholdende.
Slammerne vil med deres optræden forsøge at vinde publikummets hjerter, fordi det alene er publikummet der bestemmer, hvem der er aftenens bedste slammer!

Du kan se et eksempel på et slam her om emnet ‘en nærlivsoplevelse’.

Konferencen foregår den 8/10 2022 på VIA University College, Campus C fra kl. 9 til 20.30, og billetterne koster 875 kr. (250 kr. for studerende) og inkluderer frokost og aftensmad. Billetter kan købes her.

MERE END DU TROR