PBSP til Århundredets festival 2023


Til Århundredets festival bidrager Kirstine med to arrangementer. Det ene er dette: Grænser set i lyset af PBSP-terapi (PessoBoydenSystemPsychomotor)

Beskrivelse af arrangementet:
I PBSP-terapi arbejdes der med fem grundbehov: Plads, Næring, Beskyttelse, Støtte og Grænser.
Alle fem grundbehov er afgørende for, at man kan udvikle sig til at blive et voksent og selvstændigt menneske.
Grænser er altså et helt afgørende element for, at vi mennesker kan blive os selv. I denne workshop vil vi undervise i hvad PBSP-terapi er, og gå i dybden med, hvorfor dette behov er så vigtigt. Der vil være praktiske øvelser i løbet af workshoppen.

Tid og Sted:
Mandag d. 6.3.2023 kl.14-16 På VIA Campus C, Ceresbyen 24, Aarhus

Tilmelding eller yderlige henvendelser rettes til: Studenterpræst Kirstine Hansen på mail: kir@via.dk
Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal pladser, og derfor skal man tilmelde sig ved at sende en mail.

MERE END DU TROR