Lær at bede med hjertet

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00

Jens Munk, som er studenterpræst på Aarhus Universitet, vil med udgangspunkt i Paulus´s betragtninger introducere en konkret måde at åbne sig for Gud via kroppen, nemlig hjertebønsmeditationen.

Vi skal prøve at bede med hjertet. Jens guider bønnen, og vi taler efter meditationen om vores erfaringer med tro og hjerteoplevelser.

Jens vil også fortælle om den nyeste hjerteforskning, der har opdaget at hjertet fungerer som en hjerne med sin egen bevidsthed.”

Ånden virker i hjertet

I oplægget vil Jens Munk fortælle om, hvordan allerede Paulus lokaliserer centrum for åndens virke i kroppen, nærmere bestemt i hjertet:

“Og fordi I er børn, har Gud sendt sin Søns ånd i vore hjerter, og den råber: ”Abba”, Fader”,
og i Romerbrevet tales videre om ånden i hjertet: “Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.”

Paulus antyder her, at Gudsnærvær handler nok så meget om en kropslig oplevet vished, en “hjerteoplevelse” , som om at kunne de rigtige dogmer og remser.

Hjertebøn er en gammel kristen praksis

Jens Munk: ”Hjertebøn er en tradition der går helt tilbage til Ørkenfædrene, og det går ud på at flytte fokus fra at være en formuleret bøn i hjernen, og i stedet synke ned i hjertet og blive til en kropslig oplevelse af den kærlighed og barmhjertighed som Jesu navn indeholder.
Det er det man træner med bl.a. vejrtrækning, men med fokus på hjertet, for kristendommen er hjertets religion”.

Læs hele interviewet med Jens Munk her

Info
Dato: Torsdag den 5. oktober kl. 19.00
Adresse: Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde.
Pris: 25 kr. inklusiv kaffe / the med brød.

Jens Munk
Teolog med sidefag i psykologi, uddannet psykoterapeut, og arbejder som studenterpræst på Aarhus Universitet.
Læs mere om Jens her